Patries Spoolder

Familie en relatietherapeut NVRG geregistreerd

Locatie

Over Patries Spoolder

Patries is een ervaren hulpverlener die in verschillende sectoren van de zorg en welzijn heeft gewerkt. Ze gaat daarbij uit van de wensen van de hulpvrager en kijkt naar het hele systeem. Immers in een (gezins)systeem beïnvloedt iedereen elkaar. Patries heeft een oprechte nieuwsgierigheid en is respectvol naar de mensen waarmee ze werkt. Samen gaat ze op zoek naar hoop en perspectief zonder voorbij te gaan aan de pijn en het verdriet. Zij gebruikt daarbij spelvormen, humor en werkt in een ontspannen houding.

Belangrijk voor haar is dat er zonder oordeel, open, transparant en eerlijk wordt gewerkt met elkaar. Patries is zacht EN duidelijk.

Patries heeft werkervaring in het randgroepjongerenwerk, maatschappelijke opvang, reclassering, gevangeniswezen (als social case worker), ambulante jeugdhulpverlening als gezinsbehandelaar, medewerker PEL-project en als systeemtherapeut. Ze is een specialist binnen complexe gezinsproblematiek en kan daarin goed interactiepatronen ontrafelen.
Opleiding


Opleiding

HBO, Kultureel Werk, Post-HBO IAG/IOG, verschillende trainingen en cursussen gevolgd passend binnen de verschillende werkvelden en systeemtherapeut (registratie bij NVRG).