Formele zaken

Als professionele zorginstelling, actief in onder meer de jeugdhulp, Wmo en GGZ, met een WTZA-erkenning van VWS en ISO-certificering houden wij ons uiteraard aan de wet- en regelgeving. In onze Algemene Voorwaarden vind je de belangrijkste zaken.

Algemene voorwaarden voor cliënten

Terms and Conditions Clients 

Condiciones Generales Clientes

الشروط العامة

Genel Şartlar

Vertrouwenspersoon in de Jeugdhulp

Soms gaan dingen anders dan je zou willen, ben je het ergens niet mee eens of is er iets dat je niet aan jouw hulpverlener of ouder wilt/durft te vertellen. In dat geval kan je terecht bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon via Jeugdstem. Hier word je gratis en onafhankelijk geholpen, Jeugdstem is niet in dienst van FamilySupporters. 

Jeugdstem kan jou, je verzorger of een ander nauw betrokkene ondersteunen en helpen wanneer je vragen of klachten hebt. 

Je bereikt Jeugdstem door te bellen naar 088-55 51 000 of te chatten met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl

Klachtenregeling

Overal waar mensen werken worden fouten gemaakt en ook wij vormen daarop helaas geen uitzondering. Wij proberen ons werk zo goed mogelijk te doen, maar ook wij blijven mensen die een verkeerde of voor jou onbegrijpelijke inschatting of beslissing kunnen nemen. Over die (vermeende) fouten of beslissingen kun je als cliënt of betrokkene een klacht indienen. Voor cliënten is de klachtenregeling een mogelijkheid om onvrede te uiten, voor ons een aansporing de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Als je een klacht hebt, kan je je allereerst wenden tot jouw hulpverlener. Als je er samen niet uitkomt, is een gesprek met de leidinggevende of een andere bemiddelaar een volgende stap. 

Als het gaat om een vertrouwelijke kwestie tussen cliënt en een van onze hulpverleners kunnen cliënten zich ook direct wenden tot de leidinggevende, dat is vaak een vestigingsdirecteur (of de vertrouwenspersoon, zie onder). Als de klacht niet naar tevredenheid opgelost wordt of wanneer je voorgaande traject niet wilt volgen kan je je direct schriftelijk wenden tot de externe klachtenfunctionaris: klachten@cbkz.nl.

Heeft de bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing geleid? Dan kan je je wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie@familysupporters.nl. Zij onderzoeken de klacht en doen een uitspraak. De werkwijze bij klachten is geregeld in ons klachtreglement (PDF)

Als we er ondanks bovenstaande procedure naar jouw mening toch niet uitkomen, kan je de klacht indienen bij de externe Geschillencommissie Zorg algemeen (Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag: www.degeschillencommissiezorg.nl).

Privacy

Wij leggen gegevens vast van cliënten en andere betrokkenen in ons digitale, beveiligde dossier. In ons Privacyreglement (PDF) is aangegeven welke persoonsgegevens wij gebruiken en waarom. Hoofddoel is natuurlijk dat we zo goed mogelijke hulp kunnen bieden. Onze organisatie houdt zich aan  de wet- en regelgeving. Hierin staat onder meer dat wij vertrouwelijk omgaan met je gegevens en deze niet zomaar delen met anderen.

Binnen de regeling van het Zorgprestatiemodel worden alle ggz-instellingen verplicht om gegevens over cliënten aan te leveren aan de Nederlandse Zorgautoriteit NZa. FamilySupporters moet zich hier ook aan houden. Dit geldt alleen voor cliënten ouder dan 18 jaar en per 1 januari 2023.

Wanneer je bij ons met een behandeling start kan je middels deze privacyverklaring aangeven dat jouw gegevens niet gedeeld mogen worden met de NZa. 

Statuten

Het door de Nederlandse Zorg Autoriteit goedgekeurde kwaliteitsstatuut van onze WTZA-erkende zorginstelling kun je vinden hieronder inlezen, of op papier verkrijgen op onze vestigingen.

Kwaliteitsstatuut [PDF]

Dit professioneel statuut betreft onze afspraken rond psychosociale, gedragswetenschappelijke, psychiatrische en somatische zorg en omvat zowel kortdurende interventies als langdurige zorg. Elke bij FamilySupporters aangesloten zorginstelling is zelfstandig verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg, inclusief de werkwijze zoals beschreven in dit professioneel statuut. 

Professioneel Statuut (PDF)

Klokkenluidersregeling

In dit document vind je de klokkenluidersregeling van FamilySupporters:

Klokkenluidersregeling FamilySupporters