Diana R.

GZ-psycholoog/regiebehandelaar

Locatie

Over Diana R.

Diana is GZ-psycholoog en regiebehandelaar bij FamilySupporters Flevoland in een team met verschillende expertises en diversiteit. Zij heeft ruime ervaring opgedaan in diverse settingen (Medisch Orthopedagogisch Centrum, Jeugdzorg, GGZ , Interculturele Psychiatrie) en zet haar kennis en vaardigheden op het gebied van psychotherapeutische behandelingen en (proces) diagnostiek in bij diverse en complexe problematiek.

Door anderen wordt Diana omschreven als een empathische behandelaar die rust met zich meebrengt en die binnen haar therapeutisch handelen vertrouwen blijft houden in het kind en zijn gezinssysteem. Ze zoekt graag met cliënten naar mogelijkheden om gehoord, gezien en begrepen te worden en om met bestaande pijn om te leren gaan.

Hulpverlening is voor Diana een proces van samenwerking met de cliënt op zoek naar de best mogelijke oplossing. Zij maakt gebruik van een breed scala aan behandelmethoden. Afhankelijk van de hulpvraag stemt zij af welke behandelvorm het best passend is. Diana handelt vanuit professionaliteit, maar ook zeker vanuit het gewone mens zijn. Een open en respectvolle houding, betrokkenheid, creativiteit en ruimte voor humor zijn belangrijke elementen in haar werk.

Als cultuur sensitieve behandelaar past zij in haar werk een systeemgerichte benadering toe en heeft oog voor de context van de cliënt. Diana betrekt ouders zoveel als nodig en mogelijk bij het behandelproces van hun kind en houdt rekening met de wensen en behoeften van jongeren.

Haar vaardigheid om de verbinding aan te gaan, samen met haar sterke communicatieve vaardigheden kan zij ook goed inzetten in haar rol als regiebehandelaar en werkbegeleider.

Diana heeft ervaring in de behandeling en begeleiding van angst- en stemmingsklachten, gedrags- en ontwikkelingsproblemen (zoals ADHD, autisme), emotie regulatieproblemen, zelfbeeld problematiek, psychotrauma, problemen rond de levensfase en identiteit, ouder-kind problematiek en aanhoudende lichamelijke klachten.

Opleiding

GZ-psycholoog

Kind- en Jeugdpsychologie (studieroute Psychodiagnostiek)

Cognitieve Gedragstherapie

EMDR, NET, stabilisatie bij complexe PTSS , CAPS-CA (diagnostiek PTSS)

IPT, PITSTOP (suïcide preventie)

MBT-K (mentaliseren bevorderende therapie bij kinderen)

Een Taal Erbij methodiek

ALK (kinderen met onbegrepen lichamelijke klachten)

SAVE (principes Eigen Kracht, Oplossingsgericht werken en Signs of Safety)

Diagnostiek en risicotaxatie kindermishandeling