Max Hettema

Vaktherapeut / gezins- en jongerencoach

Locatie

Over Max Hettema

In 2023 is Max als vaktherapeut afgestudeerd. Eerder heeft hij jongerenwerk gedaan en vaktherapie aangeboden op een speciaal basis onderwijs in Amsterdam Zuidoost. Maatwerk en afstemmen op de behoeften en belevingswereld van de client zijn voor Max essentiële onderdelen van het werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Vandaar dat FamilySupporters ook zo een goede match is voor Max.

Vaktherapie drama, of in het kort dramatherapie, is een ervaringsgerichte vorm van psycho-therapie waarbij gepraat maar vooral gedaan wordt. De therapievorm focust zich op het weer in contact komen staan met het lichaam, eigen gevoelens en emoties.

Binnen het werk als dramatherapeut vind Max het heel belangrijk samen met de client opzoek te gaan naar eigen kwaliteiten en krachten. Doormiddel van spel kan op een laagdrempelig gewerkt worden aan het experimenteren met, en integreren van, nieuw gedrag.

Dramatherapie kan helpen zijn voor kinderen en jongeren die: ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt, grenzeloos gedrag vertonen, moeite hebben op het gebied van emotieregulatie, angstklachten hebben, problemen door of met spraak hebben (Nieuwkomers, TOA en TOS) of moeilijkheden ervaren met betrekking tot sociale interactie.

Sinds de start bij Familysupporters is Max ook werkzaam als gezins-en jongerenondersteuning.

Opleiding

Bachelor Vaktherapie Drama | Hogeschool Utrecht
Developmental transformations therapeut I.O. | DVT Noord