Monique Waasdorp

Regiebehandelaar Jeugd en scheidingshulpverlener

Locatie

Over Monique Waasdorp

Monique werkt als (regie) behandelaar binnen de complexscheidingshulpverlening voor Family Supporters in Drechtsteden.

Zij heeft ruime ervaring in de hulpverlening, in het werken met gezinnen, kinderen en jongeren, waarbij onveiligheid in grote mate een rol speelde. Ze werkt overwegend vanuit een systemische- en oplossingsgerichte invalshoek.

Naast haar HBO-MWD opleiding en diverse specialisatieopleidingen in scheidinghulpverlening, heeft ze veel kennis opgebouwd. Haar expertise ligt op het gebied van diverse vormen van ouderschap na scheiding. Zij heeft zich de afgelopen jaren met name gericht op (hoogconflict-) scheidingen, en (plotseling) contactverlies tussen ouder en kind (ouderverstoting/ oudervervreemding). Haar specialisatie in de recente jaren is Parallel Solo Ouderschap geweest. Waar rust voor de kinderen centraal staat, zodat zij zich onbelast verder kunnen ontwikkelen.

Voor Monique staat het persoonlijke verhaal centraal. Waarin zij op zoek gaat naar de betekenis van ervaringen, waarden, vaardigheden en kwaliteiten van het gezin of de cliënt. Monique kijkt zoveel mogelijk naar wat werkt en past, om tot een volgende stap te kunnen komen. Het eigen verhaal en de samenwerking, het naast de cliënt staan is daarvoor het belangrijkste middel. Samen onderzoeken wat nodig is om tot zinvolle hulp te komen, zodat het geloof in eigen kunnen, kracht en de verbondenheid weer voelbaar aanwezig kan zijn (in jezelf).

Opleiding

Opleiding

-HBO Maatschappelijk Werk & Dienstverlening , Hogeschool Ichthus 1997 tot 2000

-Post HBO Functiescholing 2009, voor beginnende (Gezins)Voogdijwerkers

-Post HBO Mediation, Hogeschool Leiden 01-2014 / 09-2014

Cursussen & Trainingen

-Steunbronnen voor kinderen bij conflictueus ouderschap, Interactie-Academie 03-2023

-Workshop “Praten met kinderen: spelen, spreken en doen”, Interactie-Academie 12-2022

-Specialisatie Complexe Omgangsproblematiek/Ouderonthechting 11-2021

-Kinderen uit de Knel Inspiratie-dag 11-2019

-Parallel Solo Ouderschap, Sterk Huis 03-2020

-Training parallel ouderschap voor professionals, KidsInbetween 12-2019

-Kinderen uit de Knel 03-2019

-Ouderschap Blijft 05-2019

-Training Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, MOETD 10-2018

-Training Systeemgericht Werken bij Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, MOETD 11-2018

-Kort en bondig rapporteren 11-2014

-Post HBO training Intervisorentraining Samen Veilig 05-2014

-Methode Voogdij 04-2014

-Casusregie Integrale Jeugdbescherming 05-2013

-Oplossingsgerichte werkvormen en Samen Veilig……Stap voor Stap 10-2013

-Training Signs of Safety 10-2011

-Deltamethodiek gezinsvoogdij 06-2009