Zayni Janze

Forensisch orthopedagoog / Behandelaar

Locatie

Over Zayni Janze

Zayni is geboren en getogen op het kleurrijke eiland Curaçao. Ze werkt al vele jaren met plezier in de hulpverlening. Tijdens haar opleiding heeft ze zich verdiept in het recidiveer gedrag en invloed van de omgeving bij jongeren met opvoedings- en gedragsproblemen. Ook heeft ze onderzoek gedaan naar de invloed van het klimaat in de klas op internaliserend en externaliserend probleemgedrag bij kinderen in het cluster vier onderwijs. Dit heeft haar meer geleerd welke invloed mens en omgeving op elkaar kunnen hebben. Daarnaast heeft ze met volwassenen, jongeren en kinderen gewerkt die ernstige (psychische) problemen hebben. Ook heeft Zayni gewerkt in de intensieve ambulante zorg bij gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Hier kwam ze in aanraking met gezinnen uit andere culturen, wat haar meer inzicht heeft gegeven in de effecten die normen, waarden en geloof op het leven kunnen hebben en hoe je hier het beste op kan aansluiten. Zayni luistert graag naar het persoonlijk verhaal van mensen en gaat samen op zoek naar de aard van het probleem en de mogelijkheden om tot een gewenste verandering te komen. Zayni denkt in mogelijkheden. Dit zet haar aan tot creativiteit en het benutten van kansen.Respect tonen voor anderen en haarzelf vindt Zayni een waardevolle eigenschap. Respect betekent voor haar dat je een ander in zijn/haar waarde laat zonder een oordeel over te vormen. Dit heeft Zayni zowel in haar persoonlijk leven als haar werk geholpen om het mooiste uit elk persoon te halen.

Zayni spreekt naast Nederlands ook vloeiend Spaans. 

Opleiding

Opleidingen:Sociaal Pedagogische Hulpverlener en Master Forensische orthohopedagogiek.

Houvast oplossingsgerichte interventie, Driehoekskunde, Behandelmodel Tripel C.