Shanti Bishesar

Gezinscoach/ psycholoog i.o.

Locatie

Over Shanti Bishesar

Shanti is een ambitieuze, volhoudende gezinscoach in opleiding tot psycholoog aan de Open Universiteit Amsterdam. Ze heeft zowel in de volwassenenhulpverlening, als in de jeugdhulpverlening gewerkt in verschillende functies, waaronder: ambulant jeugdhulpverlener, jeugdconsulent, casemanager, woonbegeleider, sociaalpedagogisch hulpverlener. Naast de werkzaamheden binnen Family Supporters regio Alkmaar, werkt Shanti als jeugdconsulent en casemanager binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijswijk.

Als jeugd en- gezinsprofessional vindt Shanti het belangrijk om het gezin centraal te stellen, echt aandacht te hebben voor de cliënt en samen te werken. Echt aandacht voor de cliënt betekend voor haar de tijd nemen om te luisteren, te analyseren en elkaar te leren kennen. Een crisis ziet ze dan ook als een regelrechte kans op verandering. Ten slotte moet je soms eerst diep vallen om daarna weer op te kunnen staan. Hierin wil ze graag naast het gezin staan en systemisch werken.

Met brede ervaring op het gebied van complexe veiligheidszaken, kindermishandeling, huiselijk geweld, complexe echtscheidingen en ernstige opgroei-ontwikkelings-opvoedproblematiek gaat ze graag de uitdaging aan om de veiligheid, harmonie en balans in gezinnen terug te brengen.  

Opleiding

Opleiding:

Maatschappelijk werk en dienstverlening, uitstroomprofiel jeugd
WO Bachelor Psychologie (bezig)
Hulpverlenen bij kinderen en jongeren met (complexe) psychiatrische problemen (BSc)
Ontwikkelingspsychologie (BSc)

Cursus: 

Signs of Safety
Omgaan met complexe echtscheidingen; Ouderschap na scheiden; Herstellen na scheiding;
Dialectische gedragstherapie (basis behandeling)
Signaleren en handelen bij radicalisering
Positief opvoeden (Triple P, basis)
Gezinsgeneriek werken / Family Functional Parole; Systeemgericht werken in het vrijwillig/drang/dwang kader
Geweld in afhankelijkheidsrelaties
Veerkracht bij kinderen bevorderen
Oplossingsgericht werken