Sarah de Vries

Ambulant schoolbegeleider-Drama Therapeut

Locatie

Over Sarah de Vries


Als het thuis niet lekker loopt gaat het op school meestal ook niet zo goed. Dan is het fijn als iemand zowel thuis als op school kan komen om er voor te zorgen dat een kind op beide plekken beter in zijn vel gaat zitten.


Sarah heeft veel ervaring in het begeleiden van kinderen op school. Ze helpt het kind om beter in zijn vel te gaan zitten en ondersteunt tegelijkertijd docenten zodat zij hun leerling beter gaan begrijpen. Sarah werkt al jaren als schoolbegeleider in het basis- en voortgezet onderwijs.


Omdat school en thuis niet los van elkaar staan, biedt Sarah ook opvoedondersteuning thuis.


Naast begeleider is Sarah ook dramatherapeut. (kinderen en volwassenen) Voor veel mensen is er over praten niet de manier om anders om te leren gaan met moeilijke dingen in het leven. Dan is drama een goed middel om grip te krijgen, om nieuw gedrag uit te proberen en om steviger in je schoenen te gaan staan.  


Sarah heeft drama gestudeerd en is bewegings- expressietherapeut. Ze heeft als Pedagogisch Medewerker gewerkt en begeleid nu al een aantal jaren kinderen die vastlopen in het onderwijs of thuiszitten. Ze is ervaren in de begeleiding van kinderen en jongeren met ASS en AD(H)D.  


 

Ervaring:


Ambulant schoolbegeleider

Docent Drama, ervaringstheatervoorstellingen door kinderen.


Pedagogisch medewerker.


Ervaringsdeskundige kind met een psychiatrische aandoening, licht verstandelijke beperking en hoogbegaafdheid.


ABC coördinator: organisator van samenwerking tussen basisscholen, kinderopvang en welzijnswerk in de wijk.Opleiding

Docent Drama

Bewegings-expressie therapeut

Therapeutic Counselor

Werkbegeleider

Pedagogisch medewerker