Rikke Komen

Medisch antropoloog / Ouderencoach

Locatie

Over Rikke Komen

Rikke heeft als (medisch) antropoloog acht jaar gewerkt bij onderzoeksbureau Tao of Care van Anne-Mei The, waarin ze veel projecten rondom dementie en mantelzorgers heeft uitgevoerd, o.a. met gemeenten en de Correspondent. Centraal stonden thema’s als ondersteuningsbehoeften van mensen met dementie en hun naasten, beeldvorming en oudere migranten met dementie. 

Bij FamilySupporters is Rikke een enthousiaste en toegewijde projectleider (Ouderen en WMO), betrokken bij diverse ontwikkelingen rondom o.a. kwaliteit van zorg, beleid en financieringsvormen, het uitrollen van ouderenteams op andere locaties en het organiseren van post-diagnose bijeenkomsten voor oudere migranten met dementie. Tevens kan ze cliënten en collega’s helpen met zorgcoördinatie, vanuit haar achtergrond als ergotherapeut kan Rikke goed meedenken over wat er in de thuissituatie nodig is.

Opleiding

Propedeuse verpleegkunde

Opleiding ergotherapie

Master medische antropologie en sociologie