Petra Plomp

Beeldend therapeut (vaktherapeut)

Locatie

Over Petra Plomp

Van jongs af aan wilde Petra graag anderen helpen en was ze graag creatief bezig. In haar opleiding tot beeldend therapeut heeft ze dit gecombineerd. Ze zet het werken met beeldend materiaal in om anderen te helpen.
Petra werkt met kinderen in de basisschoolleeftijd, adolescenten en volwassenen. Ze heeft veel ervaring in het werken met hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, emotie-regulatie, burn-out klachten, ziekte binnen het gezin (of bij de cliënt zelf), identiteitsontwikkeling en angstklachten.

In het werken met kinderen vindt Petra het belangrijk om naast het kind te gaan staan en vanuit een veilige situatie samen te onderzoeken wat er aan de hand is en hoe dat anders kan. Ze spreekt het zelfoplossend vermogen van kinderen aan en stuur daar bij wanneer het nodig is.
Werken met beeldend materiaal is een manier van uiten die heel dicht bij kinderen staat. Het gaat hen vaak natuurlijk af en is voor hen makkelijker als ergens over ‘moeten’ praten.
Daarnaast zet Petra werkvormen zodanig in dat kinderen positieve ervaringen opdoen, ze mogen experimenteren en uitproberen.
Het kunnen uiten van je gevoel op een manier die bij je past, dat mogen leren door ermee te oefenen, is een essentieel onderdeel van de behandeling van veel kinderen

Bij het werken met adolescenten gaat het vaak om identiteitsvorming (Wie ben ik? Wat past bij mij? Welke keuzes maak ik? etc). Door samen te onderzoeken hoe je dit in beeld kunt brengen, kom je vaak sneller tot de kern. In het beeldend materiaal kunnen ervaringen, verwachtingen en wensen verbeeld en verwerkt worden. Ook het verwerken van moeilijke gebeurtenissen en grip krijgen op je eigen gedachten en gevoelens is iets waar we het beeldend materiaal goed voor kunnen inzetten.

Ook bij volwassenen wordt Petra in haar ervaringen als beeldend therapeut keer op keer bevestigd in de therapeutische werking van het beeldend werken. Steeds weer is zij onder de indruk van de kracht van het beeld en hoe dit samen met de toelichting van de cliënt een zichtbaar en duidelijk verhaal wordt. Om daar vervolgens samen mee aan het werk te gaan, maakt deze vorm van therapie voor haar als therapeut zeer praktisch, goed toepasbaar en reëel.

Petra vindt het belangrijk om naar het geheel te kijken, dus ook naar het gezin of anderen om de cliënt heen en werkt daarbij graag samen met anderen. Ze volgt regelmatig na en bijscholingen om zich te blijven ontwikkelen en professionaliseren, bijvoorbeeld op het gebied van mindfulness, verlies en rouw, hooggevoeligheid, hechtingsproblematiek en mentaliseren.

Opleiding

Mentaliseren Bevorderende VakTherapie

Teken Je Gesprek

Hooggevoeligheidsdeskundige

Sensikids coach

Beeldende therapie en mindfulness

HU opleiding tot beeldend therapeut