Marloes van Rooij

Gezinscoach/ Ambulant begeleider

Locatie

Over Marloes van Rooij

Marloes is sinds 2020 als ZZP-er verbonden aan Family Supporters Regio Alkmaar en werkt als gezinscoach en ambulant jongeren begeleider. Marloes heeft een aantal jaar gewerkt als groepsleider in de jeugdzorg plus en heeft daar haar ervaring opgedaan als ambulant begeleider en gezinscoach.

Marloes ziet probleem gedrag bij een jongere als een uitdaging voor het hele systeem. Om deze reden vindt zij het belangrijk om het hele gezin te betrekken bij de begeleiding.

 Marloes heeft een grote affiniteit met de doelgroep van jongeren tussen de 12 en 18 jaar en heeft veel ervaring met gedragsproblematiek en psychiatrische problematiek. Doordat Marloes kan aansluiten bij de gezinnen en kan werken vanuit de echtheid in de relatie kunnen alle onderwerpen besproken worden.

 Als gezinscoach werkt Marloes vanuit de oplossingsgerichte benadering. Zij gaat uit van de veerkracht van mensen en ondersteunt waar nodig. Dit om er voor te zorgen dat de regie weer terug gegeven kan worden zodra dit weer mogelijk is.

Opleiding

Cursus gezinscoach NHL Stenden Hogeschool, Certificaat behaald (verkorte iAG)

Training van praten tot ingrijpen

Training hechting en verslavingsproblematiek

Training kinder- en jeugdmedicatie/medicatieproces: weet hoe u geeft

Training leefklimaat

Medewerker maatschappelijke zorg persoonllijk begeleider specifieke doelgroepen MBO-4 op het ROC      Horizon college in Alkmaar

Justitie opleiding gevangenis bewaarder in Den Haag