Marja de Klerk

Regiebehandelaar Jeugd

Locatie

Over Marja de Klerk

Marja werkt graag samen. Ze brengt samen met gezinsleden in kaart wat er speelt in een gezin of bij een persoon. Zij brengt ook samen het netwerk in kaart. De situatie en dynamiek van ieder mens en van ieder gezin is weer anders, uniek. Marja kijkt samen naar wat de problemen zijn, waar die vandaan zouden komen, waar oplossingen liggen. Maar zij kijkt ook naar waar zich krachten bevinden (en die zijn er altijd) en welke oplossingen er eerder gewerkt hebben. Marja ziet gezinsleden als expert over wat er in het gezin gebeurt en luistert graag naar het verhaal van alle gezinsleden. Zij heeft altijd aandacht voor veiligheid. Alleen in een veilige situatie is het mogelijk om te onderzoeken wat er aan de hand is en te komen tot verandering. Marja werkt systemisch, want verandering bij een gezinslid heeft automatisch gevolgen voor andere gezinsleden. Samen aan de slag: samen zoeken, denken, proberen, weer denken, bijstellen, proberen, kortom samen leren en zoeken naar wat werkt. Marja heeft altijd ruimte voor creatieve ideeën en voor humor.

Marja werkt graag samen met andere familysupporters of professionals van andere organisaties om zo te kunnen doen wat nodig is. 

Opleiding

Orthopedagoog / gedragswetenschapper

Maatschappelijk werk

Orthopedagoog generalist