Karel Brühl

Specialist Ouderengeneeskunde

Locatie

Over Karel Brühl

In 1985 kwam Karel als co–assistent in het Slotervaatziekenhuis voor het eerst met het werk van geriaters in aanraking en viel gelijk voor het ‘vak van de toekomst’: ouderengeneeskunde. Na afstuderen werkte hij als arts op geriatrische afdelingen in zowel het Slotervaartziekenhuis als in psychiatrische ziekenhuizen, en vervolgens in verpleeg- en verzorgingshuizen. Al snel werd Karel ook opleider voor artsen ouderengeneeskunde en is dat altijd met plezier blijven doen. Ook nu bij FamilySupporters Amsterdam leidt hij zowel aios huisarts- als aios ouderengeneeskunde op. Vanaf 2000 sloeg Karel ook buiten het verpleeghuis zijn vleugels uit en werd een ‘rijdende geriater’ cq sociaal geriater. Dat deed hij bij diverse GGZ instellingen en sinds 2019 bij FamilySupporters Amsterdam. 

De unieke levensverhalen van zijn patiënten vormen de inspiratie voor het inzetten van zijn expertise als specialist ouderengeneeskunde. Hij doet dit zodat cliënten met hun ziekten en beperkingen een zo goed en zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden. Zijn expertise ligt met name op het gebied van psychogeriatrie en dementie, en de gevolgen daarvan voor zowel de persoon zelf als voor familie en andere betrokkenen.  

Karel is geboren in Amsterdam West en houdt van diversiteit. Hij richt zich speciaal op Nieuw West, waar de meeste van zijn patiënten wonen. Met zijn cliënten, hun familie, of soms ook buren, hun huisartsen en de-  voortdurend veranderende - mix van hulpverleners werkt hij samen om een bijdrage te leveren aan een zo goed mogelijke de kwaliteit van leven.  

Opleiding

Geen info