Janneke Weelink

Verpleegkundige en in opleiding tot psycholoog en theoloog

Locatie

Over Janneke Weelink

Janneke is verpleegkundige en in opleiding tot psycholoog en theoloog bij Familysupporters. Janneke Weelink heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van begeleiding en ondersteuning bij levensloopvraagstukken. Hierbij richt zij zich het meest op de levensfase van de oudere.

In de levensfase vanaf pakweg 55 jaar dienen er zich weer heel nieuwe uitdagingen en vraagstukken aan. Janneke helpt, ondersteunt en begeleidt bij vraagstukken rondom zingeving, rouw- en verliesverwerking en het omgaan met lichamelijke of geestelijke achteruitgang. Maar de levensfase van de ouderdom brengt gelukkig niet alleen moeilijkheden met zich mee. Als mens heb je in deze fase bij uitstek toegang tot kwaliteiten als wijsheid, reflectievermogen, relativering en rust. Janneke helpt om de kwaliteiten die in deze fase juist tot ontplooiing komen in te zetten voor een zo goed mogelijke geestelijke en lichamelijke gezondheid. 

In de werkwijze van Janneke staat bovenal authentiek contact voorop. Hierin speelt humor en eerlijkheid een grote rol. Janneke werkt vanuit een gelijkwaardige en wederkerige relatie. Vanuit dit contact kijkt zij samen met de betrokkene naar welke vragen er op dit moment zijn en welke benadering het beste past op dit moment. Hierbij is het voor haar belangrijker om aan te sluiten bij de eigen (intrinsieke) motivatie dan een bepaalde methodiek strikt te hanteren. Als het aan de orde is maakt zij gebruik van methoden uit  de psychologie, de bio-energetica, mindfulness of yoga of waar nodig vanuit haar medische/ verpleegkundige kennis. 

Janneke heeft een grote interesse in hoe er door de eeuwen heen is omgegaan met zingevingsvraagstukken. Zij studeert om deze reden theologie. De wijsheden uit de verschillende grote tradities neemt zij, impliciet of expliciet, graag mee in haar werk.

Opleiding

Geen info