Herbert Minderhoud

GZ-psycholoog

Locatie

Over Herbert Minderhoud

Herbert is een all-round GZ-psycholoog met ook een coachings- en trainingsachtergrond. Als psycholoog is hij thuis in diverse therapievormen, spreekt hij veel talen en werkt hij zowel met volwassenen als met jongeren, maar bij FS met name voor de doelgroep jongeren tussen de 10 en 30 jaar.

Als mens  is hij stimulerend, enthousiast en positief ingesteld met altijd zoeken naar mogelijkheden door mensen aan te spreken op hun volledige potentieel (en niet slechts een deelgebied). Anderen noemen hem professioneel, betrokken, inspirerend, geinteresseerd en warm maar ook stevig to-the point. Hij houdt van afwisseling en een prettige werkomgeving met collega’s die naast betrokkenheid en professionaliteit ook informeel toegankelijk zijn voor een praatje en contact. Tot slot:

Herbert werkt gemiddeld 1 dag per week voor FS als Regiebehandelaar.. Naast zijn werk voor Familysupporters werkt Herbert voor Terra Mental Health. Dit is een kleine Turkse GGZ. Daarnaast werkt hij in zijn eigen praktijk, www.herbertminderhoud.nl

Opleiding

Universiteit van Amsterdam: Klinische Psychologie en Ontwikkelingspsychologie.

GZ-psycholoog sinds 2000. BIG-geregistreerd.

Diverse opleidingen en cursussen door de jaren heen ( sinds eind jaren ’80), die mij gevormd hebben en mijn vak als psycholoog verdieping en meerwaarde hebben gegeven op de volgende gebieden: persoonlijke ontwikkeling, loopbaanontwikkeling, coaching, spiritualiteit, bewustzijn, diversiteit, yoga en mindfulness.

Modulair:

Practicum Supervisie en werkbegeleiding, januari 2011, RINO Amsterdam.

1-dags module voor GZ-psychologen die psychologen in opleiding voor de GZ-

opleiding superviseren.

Postdocmodule Culture, Psychology and Psychiatry, Universiteit van Amsterdam,

faculteit Medische Antropologie. Deze module werd in het Engels gegeven in

samenwerking met het platform Transculturele Psychiatrie en Internationale

Gezondheid. Het betrof een intensief twee-wekelijks programma waarin de relatie

centraal stond tussen cultuur enerzijds en psychologische en psychiatrische

verschijnselen anderzijds om op die manier meer inzicht te krijgen in cultuur

gerelateerde sensitiviteit m.b.t therapeutische interventies.