Ester Noa

Orthopedagoog

Locatie

Over Ester Noa

Ester Noa werkt al een heel aantal jaren als orthopedagoog. In het werk zoekt ze altijd naar manieren om hulpverlening laagdrempelig en toegankelijk te maken. Ze is open, nieuwsgierig en stelt mensen snel op hun gemak. Ze wil zich verbinden aan gezinnen en jongeren, om samen met hen de hulpvragen die er zijn op te pakken. Vragen die Ester Noa centraal stelt in de gesprekken zijn: “wat heb je meegemaakt, welke ervaringen heb je opgedaan en wat heb je daarvan geleerd?”. Met die vragen wil ze samen met jou op zoek gaan naar antwoorden.

De afgelopen jaren heeft Ester Noa gewerkt in het onderwijs, op basisscholen, middelbare scholen (VMBO) en de laatste drie jaar bij de Internationale Schakelklassen (ISK). Bij de ISK wordt onderwijs gegeven aan nieuwkomers. Ze heeft daar veel gewerkt met vluchtelingen, vooral uit Syrië en Eritrea. In dit werk heeft Ester Noa ervaringen opgedaan in traumaverwerking, angststoornissen, automutilatie, gedragsstoornissen en genderproblematiek. Ook in haar werk in het onderwijs heeft de verbinding met het thuisfront altijd centraal gestaan. Ze is ervan overtuigd dat door hulp te bieden op verschillende leefgebieden, je pas echt verschil kan maken.

Naast het werk bij Family Supporters is Ester Noa zelfstandig orthopedagoog. Ze werkt met kwetsbare gezinnen, veelal met een andere culturele achtergrond. Vragen die ze in dat werk tegenkomt zijn vooral gericht op jongeren die niet meer naar school gaan, gezinnen waar veel ruzie is, jongeren die met één been in de criminaliteit staan, of jongeren waarbij er sprake is van ernstig psychisch lijden.

Tot slot, Ester Noa wil samen met jou uitzoeken wat je hulpvragen zijn, waar ze vandaan komen en hoe jullie die samen kunnen oppakken, zodat je er niet alleen voor staat.

 

Opleiding

Universitaire master Orthopedagogiek