Anne Arink

Gezinscoach / SCHIP-behandelaar

Locatie

Over Anne Arink

Anne woont en werkt in Lichtenvoorde. Zij werkt al lange tijd met gezinnen en kinderen. Die ervaringen deed zij op in het werk als buurtcoach, opvoedondersteuner, schoolmaatschappelijk werker en jeugd- en gezinswerker.

Ze neemt in het werken met kinderen en hun ouders mee dat het welzijn van kinderen sterk samenhangt met het nest waar zij uit komen en met de mensen die om hen heen staan. Ouders die hun leven op orde hebben, die kunnen samenwerken, een netwerk om het gezin heen dat steunend is en een fijne school waarop kinderen zich thuis voelen zijn de basisvoorwaarden voor een goede ontwikkeling van kinderen.

Ook in haar eigen leven heeft zij ervaren welke invloed relatie(problemen), (psychische en lichamelijke) gezondheid en steun van het netwerk hebben op het leven als ouder en in het leven van kinderen. Vanuit dat gedachtengoed probeert ze in haar eigen gezin zoveel mogelijk harmonie te brengen en dit heeft dan ook in haar werk met gezinnen de volle aandacht.

Opleiding

SPH, wrap-around care, SCHIP-aanpak, regievoering in gezinnen