Leonie van Westen

Orthopedagoog / gezinscoach

Locatie

Over Leonie van Westen

Leonie heeft zich tijdens haar opleiding Toegepaste Psychologie ingezet voor jongeren die vrijkwamen uit detentie of om een andere reden in een zorgwekkende situatie zaten. Tevens heeft zij gedurende haar studie gewerkt met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met ADD,  ADHD,  Asperger en een verstandelijke beperking. Deze begeleiding was op maat en vond plaats in de thuissituatie of juist buiten de deur om activiteiten te ondernemen. Om meer te weten te komen over de rol die de omgeving speelt tijdens de ontwikkeling van kinderen en jongeren heeft zij de masteropleiding Orthopedagogiek gevolgd en afgerond.  Voordat Leonie bij FamilySupporters kwam werken heeft Leonie bijna drie jaar met multiprobleemgezinnen gewerkt in Rotterdam. Hier heeft zij op zowel praktisch als pedagogisch gebied multiculturele gezinnen begeleid. Leonie is energiek, oprecht, transparant en betrokken. Ze vindt veiligheid in het gezin een belangrijk thema omdat dit de basis is om te kunnen leren en fouten te kunnen maken. Leonie betrekt graag het hele gezin in de begeleiding en werkt dan ook systeemgericht. Ze wilt het gezin een stapje verder brengen door hen inzicht te geven in de situatie en mogelijkheden en door middel van het aanleren van vaardigheden, zodat zij op den duur zonder haar hulp verder kunnen. Leonie wordt blij van kleine stapjes in de begeleiding en dit motiveert haar om niet snel op te geven. Ze heeft een periode voor en tijdens haar studie in Ghana en Kenia gewoond en is dan ook nieuwsgierig aan aard. Middels oprechte betrokkenheid hoopt zij van meerwaarde te zijn in de begeleiding van kinderen, jongeren en gezinnen.

Opleiding

Toegepaste Psychologie (Hogeschool Leiden)

Master Orthopedagogiek (Universiteit Utrecht)

Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling