Mitzy Barendregt

Systeemtherapeut

Locatie

Over Mitzy Barendregt

Dat er bij Family Supporters zoveel mogelijk vanuit de cliënt gedacht wordt zonder lange of ingewikkelde procedures en dat er steeds weer samen met de cliënt op zoek gegaan wordt naar creatieve mogelijkheden past bij Mitzy als persoon en hoe zij wil werken.
 
Mitzy heeft tot 1998 in de jeugdhulpverlening gewerkt. Tussen 1990 en 2003 had zij daarnaast een eigen praktijk voor dramatherapie waarbinnen ze werkte met kinderen en jongeren en hun gezinnen.
 
Vanaf 1998 is haar werkveld de intensieve en forensische psychiatrie (specialistische ggz).
De mensen waarmee ze hier werkt hebben heel diverse problemen, maar of het bij hen gaat om (seksueel en/of agressief) grensoverschrijdend gedrag, vermogens- of verslavingsproblematiek, bijna altijd hebben ze te maken met verstoorde of verbroken relaties binnen hun familie of met andere naasten.
Als systeemtherapeut met ook een enorm groot dramatherapie-hart gaat Mitzy steeds weer op zoek naar verbinding tussen mensen. Zij is volhardend en creatief hierin en houdt tevens veiligheid met alle aspecten hiervan scherp in het oog.
Ze houdt van een duidelijk plan waarin veel ruimte is voor werken én spelen met perspectief. Onderzoeken van verschillende invalshoeken en meerzijdige partijdigheid zijn sleutelbegrippen in haar manier van werken. Ze trekt hierin zoveel mogelijk samen met haar cliënten, hun naasten en collega’s op.
Methodisch werkt zij graag onder andere met EFT (emotionally focused therapy), MBT (Mentalization Based Treatment) en Schematherapie. Vanuit haar jarenlange ervaring met Zen-meditatie put ze uit passende ontspannings- en aandachtsoefeningen. Waar mogelijk en zinnig combineert Mitzy haar beide beroepen van systeemtherapeut en dramatherapeut.
 
Mitzy heeft sinds 2019 ook weer een eigen praktijk, www.stillopen.nl. Zij werkt hiervanuit o.a. met mensen met NAH (niet-aangeboren-hersenletsel) en hun naasten. Maar ook andere volwassenen kunnen hier individuele therapie volgen of therapie samen met hun gezin, familieleden, partner of andere naasten.
 
Mitzy is hartstikke serieus, kan goed relativeren en houdt heel erg veel van lachen, ze laat zich verrassen door de onverwachte wendingen van het leven.
Ze heeft vanuit haar eigen levensgeschiedenis en haar niet-doorsnee systeem van herkomst  een antenne en veel sympathie ontwikkeld voor de diversiteit en grilligheid en complexiteit van de (familie)systemen waarbinnen sommige mensen hun leven vorm geven.
Mitzy is getrouwd en heeft twee volwassen kinderen.
 

Opleiding

Dramatherapie (Middeloo, Amersfoort), lidmaatschap/registratie FVB

Post HBO Gezinsbehandeling (’s-Hertogenbosch)

VO Contextuele Hulpverlening, (Leren over Leven, Utrecht)

Systeemtherapie (Lorentzhuis, Haarlem), lidmaatschap/registratie NVRG